De geschiedenis van ZIOS in een notendop.

Laten we terug keren naar de jaren 60. De heer OSCAR NEVENS bezocht samen met een paar familieleden en vrienden wekelijks het zwembad van Aalst om de nodige baantjes te trekken.

Mondelinge reclame is de beste methode en in een korte tijd reed men niet met 1 auto naar Aalst maar uiteindelijk met bussen naar het zwembad. Het idee werd geboren om een familieclub op te richten.

1968:  In december werd een droom werkelijkheid en het kindje ZIOS (zwemmen is onze sport) werd geboren.

1971:  In dat jaar mocht de club zijn 500ste lid vieren.

1980:  Eindelijk werd het zwembad van LIEDEKERKE geopend. Het kreeg de naam ZIOS. Voor de club was er echter een probleem: ZIOS had toen bijna geen leden meer.

1981:  Onder voorzitterschap van Guy Ghyoot zag een echte sportclub het daglicht waarbij competitie en recreatie naast en met elkaar functioneerde.
Er werden toen trainingen gegeven door trainers en lesgevers
Het ledenaantal begon terug te groeien.

1983:  ZIOS sloot zich aan bij het VZL. De eerste zwemmeeting van ZIOS werd gehouden in mei van datzelfde jaar.

1984:  De heer Raymond De Gieter stichtte samen met een paar bestuursleden de zwemschool. Wie daar goed kon zwemmen mocht dan overgaan naar de vervolmakingzwemmers.
Er werd toen eveneens deelgenomen aan doortochten en dat leverde op termijn resultaat op.
Op 10 november 1984 had ZIOS zijn eerste zwemmer welke de vrije slag onder de minuut zwom. De eer viel te beurt aan Erik De Gieter – Eric werd nadien trainer van ZIOS.

1985:  Louis De Petter werd voorzitter. Dit was ook het jaar waar het gemeentelijk zwembad ZIOS geen gemeentelijk zwembad meer was maar, zoals zoveel andere zwembaden, onder de bevoegdheid van de provincie kwam te staan.

1986:  Het eerste eetfestijn werd georganiseerd. Met het verkregen geld kon men de kosten wat gaan dragen. Er werd toen provinciaal beslist om de huurgelden te verhogen.

1989:  Onder leiding van Raymond De Gieter als voorzitter werden er diverse comités gesticht en kreeg ZIOS nog meer aanzien

1990:  Een gloriejaar voor ZIOS, vooral de zwemschool en de doortochten hadden enorm succes. Bij deze laatste werden er tal van prijzen bekomen.

1993:  Het 25-jarige bestaan werd gevierd. Alsook werd voor het eerst een erevoorzitter gekozen, namelijk onze stichter Oscar Nevens

1995:  Sinds 1981 heel actief bezig als bestuurslid en na 6 jaar voorzitterschap wil Raymond De Gieter de fakkel doorgeven aan nieuw bloed. Spijtig voor hem maar er bood zich niemand aan.

1996:  Een jaar zonder voorzitter waarbij Raymond op afstand toch nog de touwtjes in handen hield.

1997:  Via de heer André Martein werd er getracht om nieuw leven in ZIOS te blazen.

1998:  ZIOS werd een vzw; de bedoeling was om de zwemsport beter te kunnen promoten, de club gooit het over een andere boeg en men gaat veel competitiever werken.
Wat een hoogtepunt moest worden werden in de loop van de volgende jaren uiteindelijk de zwarte jaren van de zwemclub.
Jaren aan een stuk bleef ZIOS zwalpen als een schip zonder kapitein.

2002:  Op sterven na dood werd in 2002 de club door acht gemotiveerde mensen overgenomen.
Patrick Leerman werd voorzitter. Het voornaamste doel was om de club terug gezond te krijgen en nieuw leven in te blazen op allerlei vlak.
De nieuwe ploeg had het niet gemakkelijk en het is niet van een leien dakje gelopen:
Gemotiveerde trainers en onze beste zwemmers waren vertrokken
Financieel hadden we het niet breed
De huurprijs werd verdrievoudigd
We moesten optornen tegen een slecht recent verleden
En zo meer

Uiteindelijk zijn wij erin geslaagd om oude tradities terug op te nemen, namelijk het oorspronkelijk idee terug leven in te blazen namelijk ZIOS als een familieclub door het leven te laten gaan, waar iedereen welkom is en waar iedereen zich goed voelt.

2003:  Comités werden terug in voege genomen, eetfestijnen, sportkampen en tal van andere activiteiten werden terug georganiseerd.
Met als resultaat dat wij nu met een heel gemotiveerde groep aan bestuursleden, trainers en lesgevers zitten en dat wij terug een 350 à 400 actieve leden hebben.
Onze zwemschool heeft een heel goede reputatie en met de groep competitiezwemmers halen we links en rechts tal van prijzen.

2004:  Het zwembad ZIOS komt terug in handen van de gemeente. Een gevolg hiervan is de naamsverandering. De nieuwe naam van het zwembad is nu "Heuvelkouter". Voor de club heeft dit, afgezien van de vakantieperiodes, weinig of geen invloed op de werking van de club.
In 2004 werd ook onze website gemaakt. Zo konden we onze leden nog vlugger op de hoogte houden van wat er reilde en zeilde in de club.

2005:  Patrick Leerman kan om beroepsreden niet langer voorzitter zijn, maar hij blijft wel actief deel uitmaken van het bestuur. Als hij de fakkel over draagt aan Chris De Mossenau, dankt hij al de mensen welke tot dan, rechtstreeks of onrechtstreeks, hun steentje hebben bijdragen om ZIOS in leven te houden en terug op het juiste spoor te brengen.

Chris De Mossenau wordt dus onze nieuwe voorzitter. Onder zijn vakkundige leiding blijft het bestuur, samen met het sport- en het feestcomité onverdroten verder werken aan de club.

2015:  Chris De Mossenau kan door omstandigheden niet langer onze voorzitter zijn. Op de algemene vergadering dankt hij al de mensen waarmee hij 10 jaar heeft mogen samenwerken als voorzitter.
Chris blijft wel lid van de algemene raad en zal de club verder vertegenwoordigen op de sportraad van de gemeente.

Steven Meert zal de fakel over nemen en wordt dus onze nieuwe voorzitter.

In de nieuwsberichten kan je lezen hoe de club verder blijft evolueren.