Mogelijkheden bij ZIOS.

Zwemclub ZIOS is een familiale club. Een club die openstaat voor jong en oud.

Lees ook eens onze infobrochure en huisreglement
Inschrijven voor zwemlessen bij ZIOS of aanvragen om lid te worden van ZIOS kan je met het inschrijvingsformulier
Lid worden van zwemclub ZIOS Liedekerke?

Een opleiding volgen om official, redder, lesgever of trainer te worden?
Voor meer informatie over deze opleidingen kan je altijd terecht op opleidingen@zios.be.

Bij zwemclub ZIOS kan men terecht voor volgende zaken:

Watergewenning baby's en peuters:

Baby's en peuters van 1 tot 5 jaar krijgen op spelende wijze watergewenning en voorbereidend zwemmen.
Een lessenreeks bevat 11 lessen. De lessen gaan door op maandagavond.

De peuters en kleuters worden onderverdeeld in 3 groepen:
Groep1: peuterzwemmen 1-3 jarigen: 18u00 tot 18u30
Groep2: kleuterzwemmen 3-5 jarigen: 18u35 tot 19u05
Groep3: kleuterzwemmen 3-5 jarigen: 19u10 tot 19u40

Voor de jongsten (groep 1) vragen we wel dat er 1 ouder mee in het zwembad gaat.
Een lessenreeks kost € 100 per reeks (toegang en verzekering inbegrepen).

Voor meer informatie stuur een mailtje naar Ymke Kieckens via zwemschool.zios@gmail.com
Opgelet! Inschrijven voor de watergewenning kan enkel via het inschrijvingsformulier!

Zwemschool kinderen:

In groepen van 3 à 4 leerlingen leert men, kinderen vanaf 6 jaar, 25m schoolslag zwemmen.
De lessen gaan door op dinsdag- en donderdagavond.
De lessen gaan door in drie groepen:
Groep 1: van 18u20 tot 18u55
Groep 2: van 19u00 tot 19u35
Groep 3: van 19u40 tot 20u15
De lessenreeks omvat 22 lessen en kost € 200 per reeks (toegang en verzekering inbegrepen).

Voor meer informatie stuur een mailtje naar Ymke Kieckens via zwemschool.zios@gmail.com
Opgelet! Inschrijven voor de zwemschool kan enkel via het inschrijvingsformulier!

Vervolmaking kinderen:

Wie vlot 25m schoolslag kan zwemmen, in een technisch correcte stijl, wordt hier verder vervolmaakt in drie zwemstijlen (Schoolslag, vrije slag (crawl) en rugslag).
Ook worden er nog algemene vaardigheden aangeleerd, zoals in het water springen, duiken,voorwerpen uit het zwembad halen enz.
En voor hen die er interesse voor hebben bestaat ook de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het wedstrijdzwemmen, dit is dan de précompetitie (zie puntje hieronder).

De lessen gaan door op dinsdag- en donderdagavond van 17u15 tot 18u15 (voor de eerste groep, de roze badmutsen, duurt de training tot 18u05).
Voor de gele badmutsen (laatste groep) is er een extra training op zaterdag van 9u00 tot 10u00.

De kinderen krijgen de gelegenheid om 2 maal (3x voor Geel) in de week te trainen maar dit is geen verplichting.

Het lidgeld wordt betaald voor 1 jaar en bedraagt € 225 voor roze t/m rood en € 245 voor Geel.
In het lidgeld zijn inbegrepen:
- Toegang tot het zwembad
- Verzekering
- Kleine attentie met Sinterklaas

Voor meer informatie stuur een mailtje naar Febe Dedoncker via inschrijvingen.zios@gmail.com.

Kinderen die niet uit onze zwemschool komen kunnen enkel inschrijven bij de vervolmaking nadat ze een testje hebben afgelegd.
Dit testje dient vooral om na te gaan bij welke groep het kind het best kan aansluiten.
Deze testjes worden afgenomen op een "instap moment" of "testdag".

Précompetitie:

De précompetitie is het slotstuk van de vervolmaking. In deze groep wordt ook nog de vlinderslag aangeleerd.
Hierin worden de zwemmers voorbereid op deelname aan de eerste officiële wedstrijden.
Eens ze een officiële wedstrijd hebben gezwommen, hebben zij ook recht op de clubuitrusting zoals bij de competitie.

De lessen gaan door op dinsdag- en donderdagavond van 18u30 tot 20u00 en op zaterdag van 10u00 tot 11u15.

De kinderen krijgen de gelegenheid om 3 maal in de week te trainen en als voorbereiding op de competitie is dit wel een noodzaak.
Bij de volgende overgang zullen zij overstappen naar de competitiegroep.
Om aan competitiezwemmen te doen heeft men wel een competitievergunning nodig.
Hoe je een competitievergunning moet aanvragen vind je hier.

Het lidgeld wordt betaald voor 1 jaar en bedraagt € 330 (kan betaald worden in 2 schijven van €165)
In het lidgeld zijn inbegrepen:
- Toegang tot het zwembad
- Verzekering
- Kleine attentie met Sinterklaas

Voor meer informatie stuur een mailtje naar Ymke Kieckens (Kieckensymke@gmail.com)

Competitiezwemmen:

Wie zich graag meet met andere leeftijdsgenoten of zijn tijden scherper wil stellen, kan hier zijn techniek en snelheid verbeteren. De nadruk ligt hier wel op competitie, maar het familiale wordt zeker niet uit het oog verloren. Men is ook niet verplicht om aan alle wedstrijden deel te nemen.

De zwemmers krijgen de gelegenheid om tot 6 maal in de week te trainen maar ook dit is geen verplichting.
Om te mogen deelnemen aan wedstrijden moet men wel ten minste 2 maal per week komen trainen.
Het is zelfs aan te raden om minstens 3 maal per week te trainen als men enige vooruitgang wil boeken.
Vanaf de leeftijd van 25 jaar kan men ook deelnemen aan wedstrijden voor "masters".

Trainingen voor competitiezwemmers worden gegeven op:
Maandag van 20u30 tot 21u30, voorafgegaan door een droogtraining van 20u00 tot 20u30.
Dinsdag van 18u30 tot 20u15, voorafgegaan door een droogtraining van 18u20 tot 18u30.
Woensdag van 16u00 tot 18u00.
Donderdag van 18u30 tot 20u15, voorafgegaan door een droogtraining van 18u20 tot 18u30.
Vrijdag van 19u30 tot 21u00.
Zaterdag van 11u15 tot 12u45.

Het lidgeld wordt betaald voor 1 jaar en bedraagt € 495 (kan betaald worden in 3 schijven van €165).
In het lidgeld zijn inbegrepen:
- Toegang tot het zwembad
- Verzekering
- Inschrijvingsgeld wedstrijden
- Kleine attentie met Sinterklaas
Nieuwe competitiezwemmers ontvangen, na het zwemmen van 1 of 2 wedstrijden, éénmalig :
- Een sporttas
- Een T-shirt en een pull met het logo van de club
- Zwarte badmuts met het logo van de club
Dit impliceert dat deze outfit (blauw T-shirt, zwarte badmuts en sporttas) op elke wedstrijd gedragen wordt.
Indien deze outfit aan vervanging toe is kan deze aan democratische prijzen aangekocht worden.

Om aan competitiezwemmen te doen heeft men wel een competitievergunning nodig.
Hoe je een competitievergunning moet aanvragen vind je hier.

Voor meer informatie stuur een mailtje naar Joury D'Hondt (Joury_dhondt@live.be).

Conditiezwemmen:

Voor competitie zwemmers die slechts sporadisch aan een wedstrijd wensen deel te nemen of het helemaal niet meer zien zitten om nog langer competitie te zwemmen. Of voor mensen die hun conditie op peil willen houden door te zwemmen is er het conditiezwemmen.
De zwemmers zijn 16 jaar of ouder en dienen bij aanvang een test af te leggen bij de trainer van de club (zie toelatingsvoorwaarden infobrochure).

De trainingen voor het conditiezwemmen worden gegeven op maandag van 19u00 tot 20u00 met uitzondering van de schoolvakanties.
Tijdens de zomervakantie kunnen de zwemmers van het conditiezwemmen aansluiten bij het vrij zwemmen op maandag van 20u00 tot 21u00.

Het lidgeld voor deze groep wordt betaald voor 1 jaar en bedraagt € 130.
In het lidgeld zijn inbegrepen:
- Toegang tot het zwembad
- Verzekering
- Kleine attentie met Sinterklaas

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Niels De Luyck (nielsdeluyck@hotmail.com).

Recreatief zwemmen:

Binnen het recreatief zwemmen vinden zwemmers uit het vervolmakingszwemmen en de precompetitie die niet de intentie hebben om door te stromen naar het competitiezwemmen een alternatief. Op meer recreatieve wijze worden de vaardigheden van het vervolmakingszwemmen aangeleerd. Zwemmers uit Roze badmutsen, Oranje badmutsen, Witte badmutsen en Blauwe badmutsen kunnen terecht bij groep 1 van het recreatief zwemmen. Zwemmer uit Rode badmutsen, Gele badmutsen en precompetitie kunnen terecht bij groep 2 van het recreatief zwemmen.

De trainingen van het recreatief zwemmen worden gegeven op:
Groep 1 maandag van 17u15 tot 18u15.
              vrijdag van 17u30 tot 18u30.
Groep 2 maandag van 17u15 tot 18u15.
              vrijdag van 18u30 tot 19u30.
Het recreatief zwemmen is enkel mogelijk voor zwemmers die reeds lid zijn van de club bij het vervolmakingszwemmen of de precompetitie.

Het lidgeld voor deze groepen wordt betaald voor 1 jaar en bedraagt € 225.
In het lidgeld zijn inbegrepen:
- Toegang tot het zwembad
- Verzekering
- Kleine attentie met Sinterklaas

Open water:

Vanaf eind juni tot eind augustus gaat het doortochtenseizoen van start. Doortochten zijn wedstrijden die in open lucht plaatsvinden.
De minimum leeftijd is 11 jaar. De afstanden variëren tussen 1000m en 5000m.

Trainen kan in het gemeentelijk zwembad Heuvelkouter te Liedekerke op:
Maandag van 19u00 tot 20u00 (samen met de conditiezwemmers, met trainer).
OF
Maandag van 21u00 tot 22u00 (samen met het vrij zwemmen volwassenen, zonder trainer).

Het lidgeld wordt betaald voor 1 jaar en bedraagt € 200.
In het lidgeld zijn inbegrepen:
- Toegang tot het zwembad
- Verzekering
- Inschrijvingsgeld wedstrijden
- Kleine attentie met Sinterklaas

Om aan wedstrijden in open waters deel te nemen heeft men wel een competitievergunning nodig.
Hoe je een competitievergunning moet aanvragen vind je hier.

Naast de wedstrijden in open waters worden er ook zwemjoggings gehouden.
Deze vinden meestal plaats na de wedstrijden. Voor deze zwemjoggings is geen competitievergunning nodig.
Alle leden van de club, ouder dan 10 jaar, mogen deelnemen aan de zwemjoggings.

Na het doortochten seizoen, worden er nog wedstrijden gehouden in open waters.
Dit soort wedstrijden heet dan ijsberen wedstrijden in plaats van doortochten.
Vanaf 2013 zijn er ook bij ZIOS enkele moedige zwemmers dit aandurven.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij:
- Evy D'Hoe op het nummer 0472/51.02.80 of via mail dhoeevy@gmail.com

Zwemschool volwassenen:

Er zijn zwemlessen voor zowel beginners als voor gevorderde zwemmers.
De lessen gaan door op maandagavond van 20u tot 21u (niet in juli en augustus).
Een lessenreeks omvat 12 lessen en kost € 120 per reeks (toegang en verzekering inbegrepen)

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij:
Thirry Sabrina op het nummer 0476/64.26.22 of via mail sthirry@yahoo.com

Vrij zwemmen volwassenen:

Op maandagavond van 21u tot 22u (20u tot 21u in de maanden juli en augustus) is het zwembad volledig gereserveerd zodat men ongestoord kan zwemmen.
Het lidgeld wordt betaald voor 1 jaar en bedraagt € 130.
In het lidgeld zijn inbegrepen:
- Toegang tot het zwembad
- Verzekering

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij:
Geert Tuts op het nummer 0478/80.44.64 of via mail geertuts@hotmail.com