Wie is wie bij ZIOS. Aanspreekpersoon Integriteit - Club API

Een alfabetisch overzicht van onze medewerkers

Bart Van Droogenbroeck

Bart Van Droogenbroeck (Wedstrijdbegeleiding)
Official (TAK)

Bart Van Lierde

Bart Van Lierde (Wedstrijdbegeleiding)
Official (TAK)

Bettina Deneys

Bettina Deneys (Sportcomité)
Watergewenning (Peuter- en kleuterzwemmen)
Zwemschool kinderen

Christel Valckenier

Christel Valckenier (Wedstrijdbegeleiding)
Afgevaardigde op wedstrijden

Christine Hanselaer

Christine Hanselaer (Sportcomité)
Watergewenning (Peuter- en kleuterzwemmen)
Zwemschool kinderen

Diede De Bisschop

Diede De Bisschop (Sportcomité)
Recreatiezwemmen

Eddy De Luyck

Eddy De Luyck (Bestuur, Wedstrijdbegeleiding)
Secretaris
Sportsecretaris
Official (TAK)
Webmaster

Eefke Ulenaers

Eefke Ulenaers (Bestuur)

Els Van Der Borght

Els Van Der Borght (Wedstrijdbegeleiding)
Official (TAK)

Evy D'Hoe

Evy D´Hoe (Wedstrijdbegeleiding)
Sportsecretaris Open Water
(Inschrijvingen open waterwedstrijden en zwemjogging)
Verantwoordelijke Open Water

Emilie Janssoone

Emilie Janssoone (Sportcomité)
Watergewenning (Peuter- en kleuterzwemmen)
Zwemschool kinderen
Vervolmaking (Roze badmutsen)

Febe Dedoncker

Febe Dedoncker (Bestuur, Sportcomité)
Ondervoorzitter
Opvolging lidgelden
Vervolmaking (Rode badmutsen)
Verantwoordelijke Vervolmaking
(Doorstroming naar volgende groep en instap nieuwe leden)
(Inschrijven van nieuwe leden in de club (Vervolmaking))

Geert Tuts

Geert Tuts (Bestuur, Sportcomité)
Zwemschool volwassenen
Verantwoordelijke inschrijving vrij zwemmen volwassenen

Griet Cobbaert

Griet Cobbaert (Wedstrijdbegeleiding)
Afgevaardigde op wedstrijden

Hilde Baeyens

Hilde Baeyens (Feestcomité)

Ishak Fathi

Indra De Niels (Sportcomité)
Zwemschool kinderen
Vervolmaking (Roze badmutsen)

Ishak Fathi

Ishak Fathi (Sportcomité)
Zwemschool volwassenen

Jamie Heymans

Jamie Heymans (Wedstrijdbegeleiding)
Official (TAK)

Jana Van Snick

Jana Van Snick (Sportcomité)
Zwemschool kinderen
Vervolmaking (Witte badmutsen)

Jarka De Niels

Jarka De Niels (Sportcomité)
Vervolmaking (Gele badmutsen)

Jenthe De Mossenau

Jenthe De Mossenau (Sportcomité)
Zwemschool kinderen

Jolien De Brabanter

Jolien De Brabanter (Sportcomité)
Watergewenning (Peuter- en kleuterzwemmen)
Zwemschool volwassenen

Joppe De Smedt

Joppe De Smedt (Sportcomité, Wedstrijdbegeleiding)
Trainer van de competitiezwemmers

Joren De Coninck

Joren De Coninck (Sportcomité, Wedstrijdbegeleiding)
Recreatiezwemmen
Trainer van de competitiezwemmers

Jos Timmermans

Jos Timmermans (Wedstrijdbegeleiding)
Official (TAK)

 Geen foto beschikbaar

Joury D'Hondt (Sportcomité, Wedstrijdbegeleiding)
Trainer van de competitiezwemmers
Conditiegroep

Katrien Van Den Borre

Katrien Van Den Borre (Sportcomité)
Zwemschool volwassenen

Koen De Bisschop

Koen De Bisschop (Bestuur)
Voorzitter

Kristof De Peyper

Kristof De Peyper (Wedstrijdbegeleiding)
Official (TAK)

Kristof Heuninck

Kristof Heuninck (Wedstrijdbegeleiding)
Official (TAK)

Kyllian Houtevelt

Kyllian Houtevelt (Bestuur)

Levi Kiekens

Levi Kiekens (Feestcomité)
Verantwoordelijke Feestcomité

Marc De Brabanter

Marc De Brabanter (Bestuur)
Penningmeester
Opvolgen Lidgelden

Marc De Smedt

Marc De Smedt (Wedstrijdbegeleiding)
Official (TAK)

Mirella Bosselaar

Mirella Bosselaar (Wedstrijdbegeleiding)
Afgevaardigde op wedstrijden

Nathalie Verbestel

Nathalie Verbestel (Wedstrijdbegeleiding)
Afgevaardigde op wedstrijden

Niels De Luyck

Niels De Luyck (Sportcomité, Feestcomité)
Conditiegroep
Verantwoordelijke en inschrijvingen Conditiegroep

Rani Janssens

Rani Janssen (Sportcomité, Feestcomité)
Zwemschool volwassenen

Ruben De Mossenau

Ruben De Mossenau (Sportcomité)
Zwemschool kinderen
Vervolmaking (Oranje badmutsen)

Sabrina Thirry

Sabrina Thirry (Sportcomité, Wedstrijdbegeleiding)
Aanspreekpersoon Integriteit - Club API ( Vertrouwenspersoon)
Verantwoordelijke Sportcomité
Coördinator opleidingen
Jeugdverantwoordelijke
Verantwoordelijke en inschrijvingen Zwemschool volwassenen

Sandra Eeckhoudt

Sandra Eeckhoudt (Wedstrijdbegeleiding)
Official (TAK)

Ward Meert

Ward Meert (Sportcomité)
Recreatiezwemmen op woensdag

Ymke Kieckens

Ymke Kieckens (Sportcomité, Wedstrijdbegeleiding)
Trainer van de pre-competitiezwemmers
Zwemschool volwassenen
Verantwoordelijke en inschrijvingen Watergewenning & zwemschool kinderen